9c.pl Sklep górski i turystyczny
Problemy przy kasie oraz Odvet na Zadnim Kościelcu
W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. ekipą Wieżos wybraliśmy się na Zadni Kościelec z zamiarem poprowadzenia dwóch nowych dróg. "Odvet" (VII) padł już przy pierwszej próbie. "Problemy przy kasie" natomiast zostały oczyszczone i obite punktami ...
FSP Krubera-Voronia 2015
Jest to polska wyprawa której celem jest pobicie rekordu w deniwelacji (głębokości) jakką do tej pory Polacy osiągnęli w jaskiniach. Rekord ten wynosi obecnie -2080 m. Chcemy pokonać tę barierę i dotrzeć aż do -2140 ...
Wie??os w Hiszpanii 2015
Jak ka??dego roku odbyli??my zimow? tradycyjn? pielgrzymk? wspinaczkow? do s??onecznej Hiszpanii! Wspinali??my tam mi?dzy 10 stycznia a 14 lutego 2015 roku. Wspinali??my si? w rejonie La Mussara (okolice Tarragony) oraz Gandii, do kt??rej przenie??li??my si? ...
Warsztaty wysoko??ciowe czyli niszczymy szpej
Przedstawiam materia?? zarejestrowany podczas warsztat??w wysoko??ciowych podczas kt??rych skupiali??my si? na wsp????czynniku odpadni?cia oraz dzia??ania si?? w stanowiskach odci?gowych w zale??no??ci od k?ta. Mierzyli??my udar dzia??aj?cy na mas? 100kg zrzucon? z r????nymi wsp????czynnikami ...
Krubera-Voronia 2014
W terminie 3-24 sierpnia 2014 roku odby??a si? wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego do Jaskini Krubera - Voroniej, kt??rej celem by??o sportowe przej??cie i zdobycie suchego dna (Game Over -2080 m) najg???bszej jaskini ??wiata. Do ...
Ptaki W?drowne
"Ptaki W?drowne" to historia roweru kupionego ze z??omu, przerobionego na warsztat do ostrzenia no??y. To historia ostrzarza Mieczys??awa Ludwiczaka, kt??ry od 30 lat zajmuje si? ostrzeniem no??y i no??yczek. Latem mo??na go spotka? w Poznaniu ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2014
W dniach 15.08. - 5.09.2014 roku mia??a miejsce kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll.

Celem wyjazdu by??a kontynuacja eksploracji jaski?? w rejonie wschodniego ramienia masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy ...
Wie??os w Hiszpanii 2014
W dniach od 10 do 24 lutego 2014 roku po raz kolejny ekipa wie??y ci??nie?? wybra??a si? na wspin do Hiszpanii. Na miejscu jak zawsze s??o??ce, pla??a i pi?kne wysokie ska??y a w nich klamiaste ...
XX Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych
Przedstawiam materia?? zarejestrowany podczas XX Mistrzostw Polski w Technikach Jaskiniowych, kt??re mia??y miejsce 31 maja 2013 roku w Wojcieszowie - miejscowo??ci po??o??onej w g??rach Kaczawskich. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach. Tradycyjnie ca??o??? odby??a si? w ...
Nieudana pr??ba wej??cia na Grossglocknera
G?sta mg??a i padaj?cy ??nieg towarzyszy?? nam od rana. Kiedy po po??udniu si? przeja??ni??o spr??bowali??my po raz trzeci zaatakowa? szczyt. Niestety pomimo ??e szczyt by?? ju?? tak blisko musieli??my zawr??ci?. By??o za p????no i zapada?? ...
Mont Blanc
Mont Blanc to najwy??sza g??ra europy o wysoko??ci 4810 m n.p.m. po??o??ona w Alpach na granicy Francji i W??och. Z Chamonix droga wej??cia prowadzi??a przez T??te Rousse (3167 m n.p.m.) i Go??ter (3835 m n.p.m.). ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2013
W terminie 30.06 - 20.07.2013 odby??a si? kolejna wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher G??ll w kt??rej mia??em przyjemno??? uczestniczy?. Tegoroczna wyprawa pod wieloma wzgl?dami odbiega??a od przyj?tego w poprzednich latach schematu, co ...
Rze??biarz Ludowy
Opowie??? o cz??owieku dla kt??rego rze??biarstwo jest ca??ym ??yciem. Mieszka w domu odziedziczonym po ojcu, kt??rego szkicowany portret wisi nad drzwiami. Przed posesj? na rozdro??u drog? wskazuje Jezus a Przybysz??w witaj? dwumetrowe postacie stoj?ce przed ...
Ekipa z wie??y w Hiszpanii
W dniach 14-28 stycznia 2013 ekipa wspinaczy z Wie??y Ci??nie?? wybra??a si? do Hiszpanii. Wspinali??my si? w rejonach Bell??s, Gandia oraz Sella. Dwutygodniowy wyjazd zaowocowa?? przej??ciem kilkudziesi?ciu dr??g o trudno??ciach od IV do VIIa. Skutkiem ...
Jaskinia Szczelina Chochołowska - 2011
Jaskinia Szczelina Chochołowska w Dolinie Chochołowskiej. Zdjęcia z listopada 2011. ...
Exit Through the... - Alaska, Colorado 2012
Przedstawiam materia??, kt??ry zarejestrowa??em w czasie mojego czteromiesi?cznego tripu po Alasce i Colorado. W tym czasie mia??em okazj? wybra? si? na lodowiec Harding Icefield na terenie kt??rego znajduje si? Kenai Fjords National Park, wej??? na ...
Norwegia 2011
Przełom grudnia i stycznia 2011/2012 spędziliśmy w Norwegii. Życzę wszystkim połamania zębów. ...
XIV Og??lnopolskie Spotkanie Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w - Kolosy 2011
Podczas "XIV Og??lnopolskich Spotka?? Podr????nik??w, ??eglarzy i Alpinist??w" mia??em przyjemno??? razem z Marcinem Prucem w imieniu wyprawy Hoher G??ll, odebra? statuetk? Kolosa, przyznan? w kategorii eksploracja jaski??. Tegoroczna wyprawa, w kt??rej mia??em okazj? uczestniczy? razem ...
Wyprawa jaskiniowa PZA Hoher G??ll 2011
W okresie 3-30.07.2011 w jaskiniach masywu Hoher G??ll (Salzburskie Alpy Wapienne) dzia??a??a wyprawa eksploracyjna Polskiego Zwi?zku Alpinizmu. Wyjazd, cho? ponownie odbywaj?cy si? pod szyldem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, mia?? charakter mi?dzyklubowy. Og????em wzi???y w ni ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2024. Strona korzysta z plików cookie.