9c.com.pl
2014-06-18 17:58:00
Wie??os w Hiszpanii 2014
W dniach od 10 do 24 lutego 2014 roku po raz kolejny ekipa wie??y ci??nie?? wybra??a si? na wspin do Hiszpanii. Na miejscu jak zawsze s??o??ce, pla??a i pi?kne wysokie ska??y a w nich klamiaste drogi i zabawa w przewieszeniu.


 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
Wie??os w Hiszpanii 2015
Jak ka??dego roku odbyli??my zimow? tradycyjn? pielgrzymk? wspinaczkow? do s??onecznej Hiszpanii! Wspinali??my tam mi?dzy 10 stycznia a 14 lutego 2015 roku. Wspinali??my si? w rejonie La Mussara (okolice Tarragony) oraz Gandii, do kt??rej przenie??li??my si? ...
Ekipa z wie??y w Hiszpanii
W dniach 14-28 stycznia 2013 ekipa wspinaczy z Wie??y Ci??nie?? wybra??a si? do Hiszpanii. Wspinali??my si? w rejonach Bell??s, Gandia oraz Sella. Dwutygodniowy wyjazd zaowocowa?? przej??ciem kilkudziesi?ciu dr??g o trudno??ciach od IV do VIIa. Skutkiem ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2023. Strona korzysta z plików cookie.