9c.pl Sklep górski i turystyczny
Malowanie światłem
Malowanie światłem podczas festiwalu Artenalia 2009 w poznańskiej Starej Rzeźni. ...
Obiekty niekonwencjonalne
S? miejsca w kt??rych sztuka go??ci przez jaki?? czas - wystawy w muzeach gdzie eksponaty s? przywo??one i po jakim?? czasie wywo??one. S? te?? miejsca, kt??re opr??cz tego, ??e s? przepe??nione sztuk? do tego stopnia, ...
Analogia
Czy mo??na zrobi? zdj?cie bez u??ycia aparatu i negatywu? Owszem! Prezentuj? zdj?cia kt??re zosta??y wykonane w ciemni z wykorzystaniem tradycyjnych technik fotograficznych. Cz???? z nich w studiu Red Cat - kt??re dzi?? ju?? nie istnieje, ...
Natura
Fotografia natury czyli tego wszystkiego co nas otacza i nie jest z betonu. ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2024. Strona korzysta z plików cookie.