2008-04-03 13:02:06
Lithuania - Vilnius, Trakai, Kernav?
Lithuania czyli po polsku Litwa, to pa??stwo w kt??rym j?zyki takie jak litewski i rosyjski przeplataj? si? z polskim. Na mie??cie w restauracji dogadamy si? po angielsku lub po litewsku. Ale ze wzgl?du na spora liczb? polak??w lub ich potomk??w, kt??rzy ucz?szczaj? do polskich szk????, j?zyk polski rozumiej? doskonale a s??ysze? polsk? mow? to dla nich przyjemno???. Litwa pochodzi od s??owa "lietus" kt??re oznacza deszcz, a wiec jest to kraina deszczu. Jest tak nie bez przyczyny, a doskonale wiedza to ci kt??rzy tam byli:) Wilno to miasto nad kt??rym g??ruje niezliczona ilo??? wie?? ko??cielnych. Miasto przyci?ga ciekaw? architektur?, i je??li tam b?dziecie, koniecznie pu???cie si? w?skimi uliczkami dooko??a centrum. Dum? Litwy jest zamek w Trakai (Troki) z drugiej po??owy XIV wieku znajduj?cy si? na wyspie jeziora Galv?. Koniecznie zobaczcie te?? wzg??rza w Kiernowie (Kernav?). Znajduje si? tam wczesno??redniowieczne grodzisko archeologiczne, ??wczesna stolica Litwy. Kr??tko m??wi?c, warto sprawdzi? co dziej? si? u naszych wschodnich s?siad??w:)
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.