2008-04-07 16:32:34
DEEP - Podziemia Mi?dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Deep Project to kilka os??b kt??re postawi??o sobie za cel pozna? Mi?dzyrzecki Rejon Umocniony. Podczas pierwszej wyprawy sp?dzili??my 10 godzin pod ziemi?. Drugim razem pod ziemi? byli??my 26 godzin. Znajdowali??my si? na g???boko??ci 40-50 metr??w pod powierzchnia gruntu, w miejscach do kt??rych nigdy nie dotar??o ??wiat??o s??oneczne...
Dotarli??my do najdalszych zak?tk??w rejonu. Byli??my w miejscach w kt??rych ??lady historii rozegranych w ubieg??ym stuleciu pozosta??y do dzisiaj. Gdzie ciemno??? nie jest tylko brakiem ??wiat??a, lecz staje si? czym?? tak powszechnym a?? niezauwa??alnym.
Podzi?kowania dla Franzy, Kuby, Czarasa, Skwarisa, Emsiego, Bereza, Pitera, Dzonego, Qciapa, ??miecha i Wi??ni.
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.


Powiązane materiały:
DE3P - Podziemia Mi?dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - relacja video
Kolejny raz wybrali??my si? w podziemia MRU. Przyjrza??em si? r??wnie?? warunkom nurkowym w p????nocnej zalanej cz???ci rejonu - w planach mamy r??wnie?? wyjazd po???czony z nurkowaniem.
Podczas trzydniowej wyprawy nagrali??my materia?? filmowy.
Pozdrowienia dla uczestnik??w ...
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2021. Strona korzysta z plików cookie.