2013-06-20 23:36:18
Vlepki
Produkowali??my je w domu. W papier samoprzylepny zaopatrywali??my si? w sklepach papierniczych. Potem drukowali??my i wycinali??my no??yczkami ma??e prostok?ty. Tak powstawa??y nasze vlepki. Czarnobia??e naklejki kt??re zostawiali??my w autobusach, tramwajach, przystankach, w lokalach ?? jednym s??owem wsz?dzie gdzie si? pojawili??my. Wszystkie nasze projekty ???czy?? wsp??lny styl, dzi?ki kt??remu byli??my rozpoznawalni. Nasze vlepki nie wsz?dzie oswaja??y si? w przestrzeni? miejsk?. Cz?sto wsiadaj?c do tramwaju wida? by??o pozosta??o??ci kleju po wczorajszej naklejce. Nie wygl?da??o to estetycznie, wi?c nakleja??o si? now? w miejsce starej. Zale??a??o nam, aby zobaczy?? je ca??y ??wiat. To nam si? nie uda??o, ale wydrukowali??my ich kilka tysi?cy, wi?c do sporej jego cz???ci dotar??y. Kontestowali??my zjawiska ??ycia codziennego. Nasze projekty nawi?zywa??y do sytuacji w kraju, kontroli bilet??w, duchowo??ci, tybetu, kosmosu, wiosny i policji.
 
 
dzida
2013-06-28 12:44:39

RACZEJ ! :D
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.