2009-10-10 14:45:29
Opuszczore fabryki amunicji Zasieki i Krzesztkowice
Opuszczore fabryki amunicji Zasieki i Krzesztkowice Deutsche Sprengchemie GmbH bo takie ??wcze??nie miano nosi??y opuszczone dzi?? fabryki amunicji w Zasiekach wybudowano w latach 30-tych XX wieku. Na terenie 400ha ukrytych jest ponad 400 betonowych obiekt??w. Niekt??re z nich ledwie wystaj? ponad poziom gruntu tak, aby by??y niewidoczne z powietrza. Prawie przypominaj? piwnice w kt??rych trzymamy konfitury. Konfitur tam nie trzymano (chocia?? przyzna? musz? ze niezwykle intryguj?ce by??yby ??elbetowe schrony na konfitur?). Obiekty po???czone sieci? dr??g (nie r????ni? si? nazbyt od wielu ??wczesnych nawierzchni) oraz lini? kolejow? (podejrzewam ze dzisiejsza kolej nie porusza si? szybciej od tej po kt??rej zosta??y ju?? tylko torowiska). Wybra??em si? tam razem z Marcinem oraz Wolfem w listopadzie 2008 roku. Zima na ca??ego, z nieba pr??szy?? ??nieg a w dup? gryz?? dziadek mr??z. Przenocowali??my w jednym z magazyn??w-gara??y do kt??rego uda??o si? wjecha? samochodem. Na noc zamkn?li??my bram? wjazdow?. Pomys?? jej zamkni?cia okaza?? si? niezwykle trafny, poniewa?? w nocy mieli??my nieproszonych go??ci kt??rzy chrz?kali pod drzwiami. Przyznam, ??e cieszy mnie fakt, i?? nie musia??em sprawdza? stanu uz?bienia chrz?kaj?cej fauny pod naszymi drzwiami. Opr??cz Zasiek??w byli??my r??wnie?? niedaleko miejscowo??ci Krzesztkowice, gdzie mie??ci??a si? podobna fabryka. Z ca??ej wyprawy do tego betonowego raju jedno mia??o sw??j urok, a mianowicie chodzenie po lesie - to na co cywilizowany cz??owiek rzadko ma czas.
 
 
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz ::
Adres email nie będzie udostępniany.
amadek.com Creative Commons! CC-BY-NC 2006-2020. Strona korzysta z plików cookie.